HLOBOSZ HLOBOSZ czyli JAK POJADŁEŚ TO SE WYPIJ, JAK WYPIŁEŚ TO SE POTAŃCZ – Szuflada – galeria