Kalendarz 2019

Kalendarz z moimi koncertowymi zdjęciami
Grubsona dostępny na
www.rudeboy.com.pl